Đối tác của Virgo

Cung cấp những suất ăn dinh dưỡng ngay tại nhà máy của khách hàng, căng tin các trường học, bệnh viện, cơ quan. Thực đơn được thiết kế dựa trên đặc thù của từng đối tượng khách hàng nhằm đảm bảo sự đa dạng của bữa ăn cung như hợp khẩu vị khách hàng