Quá trình phát triển

Ra đời trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực dịch vụ khách sạn nhà hàng. Công ty Cổ Phần Linh Nhâm đã không ngừng hoàn thiện hệ thống kinh doanh dịch vụ có sẵn đồng thời liên tực mở rộng hoạt động của mình trong những ngành nghề có liên quan mật thiết trong đó có lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp. Công ty Cổ phần Linh Nhâm quyết tâm đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp suất ăn công nghiệp chuyên nghiệp với tôn chỉ “Góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách đóng góp cho những tiến bộ trong lĩnh vực thực phẩm, mang đến một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mọi người”.

Các mốc son hình thành

Năm 1999: Khai trường nhà hàng Nhật Bản AKAARI đầu tiên tại Hà Nội.

Năm 2006: Thành lập khách sạn Hoàng Gia.

Năm 2008: Thành lập trường Trung cấp nghề Việt – Úc

Năm 2010: Thành lập công ty Cổ phần Linh Nhâm – Virgo (Hà Nội)